Sommer

Vi holder sommerferie for utsending av planter i nettbutikken. Siste utsendingsuke er i uke 26, det vi eventuellt må bestille inn av planter på ordre blir sendt ut etter ferieavviklingen og da først etter at vi har fått inn varene fra produsentene. Det er fullt mulig å bestille planter i perioden, men utsending blir tidligst i uke 29.

Prima Ferdighekk utsending tar også en sommerferie og vi sender først ut til høsten når vi ser at plantene er klare for utsending.

20170603 151338